Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach objęła patronatem honorowym Ogólnopolską  Konferencję Naukową “Prawne i społeczne aspekty mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu” organizowaną przez Koło Naukowe Prawa Pracy “Opus per laborem” działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Cieszymy się, że środowisko studenckie porusza tak niezwykle istotne zagadnienia jakimi są mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy. Myśl przewodnia konferencji jest dla nas tym bardziej cenna, że eliminacja wszelkiego rodzaju patologii dotykających pracowników jest jednym z podstawowych celów działalności związkowej. Zapraszamy chętnych do udziału w konferencji – szczegóły poniżej.

Prezes Rady Uczelnianej

Aneta Trojanowska

- Koło Naukowe Prawa Pracy „Opus per laborem” ma zaszczyt zaprosić 13 marca 2019 r. na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawne i społeczne aspekty mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu”!

- Głównym celem konferencji jest przybliżenie i zainteresowanie tematem ochrony osób zatrudnionych przed mobbingiem i dyskryminacją przez pryzmat obecnych regulacji i dorobku polskiej nauki prawa pracy.

- Współorganizatorem i patronem Konferencji został Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
- Ponadto patronat nad Konferencją obieli: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, ELSA Katowice, Kancelaria Radcy Prawnego Prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk, Monitor Prawa Pracy, Edukacja Prawnicza, Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA w Gdańsku. 
- Do udziału w konferencji zaproszeni zostali pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich na terenie Polski, specjalizujący się w prawie pracy. Ponadto w wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Rady Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskiem w Katowicach oraz członkowie Klubu Antymobbingowego przy Okręgu Śląskim ZNP w Katowicach.
- Konferencja będzie podzielona na dwa panele: ekspercki oraz studencki, podczas których zostaną wygłoszone referaty przez prelegentów.

 Za udział w konferencji nie będzie pobierana opłata.

 Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie tego telefonicznie lub mailowo do Sekretariatu Związku Nauczycielstwa Polskiego  w terminie do 6 marca 2019 r.