Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Czy Twój problem to mobbing?

Sprawdź!

Jesteśmy pracownikami Uniwersytetu Śląskiego. Stanowimy bardzo różnorodną grupę osób, gdyż zajmujemy różne stanowiska, mamy różne wykształcenie. Ustawowo jesteśmy podzieleni na pracowników naukowych (grupa nauczycieli akademickich – „NA”) oraz na pracowników nie będących nauczycielami („NNA”).

Właśnie w tej drugiej grupie występują największe różnice. Jakie?

Najwięcej osób w grupie NNA to pracownicy administracji ogólno-uczelnianej, czy też administracji wydziałowych, tzw. DAG-ów. Większość z nich ma wyższe wykształcenie, zatrudnieni są w działach i codziennie mają kontakt ze sobą oraz ze swoimi przełożonymi/kierownikami. Podobnie, jak wysoko wykształceni pracownicy biblioteki. Codzienny kontakt z przełożonymi, mają również pracownicy obsługi.

Zupełnie inny charakter pracy jest typowy dla pracowników technicznych (naukowo- i inżynieryjno-), zatrudnionych na Wydziałach. Pracownicy techniczni są wysokiej klasy specjalistami, w większości mają wyższe wykształcenie kierunkowe, a wielokrotnie legitymują się stopniem naukowym doktora. Zatrudnienie na konkretnym etacie inżynieryjno- czy naukowo-technicznym najczęściej jest losowe. Pracownicy ci wykonują swoje obowiązki w laboratoriach, biorąc udział w badaniach naukowych, pomagając w procesie dydaktycznym. Najczęściej nie spotykają się ze swoim przełożonym oraz współpracownikami codziennie.

W przypadku wystąpienia konfliktu osobowego w miejscu pracy, o wiele łatwiej stwierdzić częstotliwość
i uporczywość nękania pracownika w grupie często kontaktującej się ze sobą. W przypadku podejrzenia mobbingu, konieczne jest  zwrócenie uwagi czy nękanie ze strony drugiej osoby pojawia się przy każdym spotkaniu. Najlepszą metodą jest zapisywanie nieprzyjemnych dla nas zachowań. 

 Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Można ją pobrać w pdf lub wypełnić online klikając na poniższy link : http://www.survio.com/survey/d/P0H7N8K5L5C5A2H9A

Ankieta-ZNP-US.pdf