Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Mobbing - jak to działa?

 

Z mobbingiem mamy do czynienia, kiedy ofiara nie ma możliwości szybkiego wycofania się z relacji zależności.

Na określenie tej patologii używa się dwóch nazw pochodzących z języka angielskiego -
mobbing i bullying.

Zamiennie używane są takie określenia jak:

molestowanie moralne, dręczenie, przemoc psychiczna, terror psychiczny.

 

Mobbing ma charakter działania celowego, zmierzającego do eliminacji jakiejś osoby ze środowiska; (...) to podważenie autorytetu i szkalowanie opinii. 

Jest efektem niekompetencji i błędów w zarządzaniu, stwarzających dehumanizację stosunków międzyludzkich. Dehumanizacja polega na pozbawieniu człowieka podmiotowości, tożsamości, możliwości rozwoju, traktowania go w sposób instrumentalny.

(http://monikaurbanska.pl/relacje-midzyludzkie/56-mobibing)