Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Techniki mobbingu wg Leymana

I. Wpływ na procesy komunikacji i możliwości wyrażania poglądów

 • Ograniczenie możliwości wyrażania własnego zdania
 • Permanentne  przerywanie wypowiedzi
 • Krytyka pracy i życia prywatnego
 • Głośne upominanie, krzyczenie
 • Werbalne groźby
 • Pisemne groźby
 • Przemoc przez telefon

 II. Ataki na relacje społeczne

 • Nieformalne wprowadzenie zakazu rozmów z ofiarą
 • Uniemożliwienie komunikacji z innymi
 • Odizolowanie miejsca pracy
 • Ofiara jest „niewidzialna”

  III. Ataki na reputację

 • Oczernianie za plecami
 • Rozgłaszanie plotek i pomówień
 • Wyśmiewanie
 • Traktowanie ofiary jako niepoczytalnej
 • Zmuszenie do badań psychiatrycznych
 • Wyśmiewanie „choroby”
 • Przedrzeźnianie, np. sposobu chodzenia, głosu
 • Wyśmiewanie poglądów politycznych i religijnych
 • Przesuwanie do prac obniżających samoocenę (za trudne lub za łatwe)
 • Kwestionowanie kompetencji
 • Kwestionowanie decyzji
 • Insynuacje seksualne
 • Stosowanie obrażających przezwisk

 IV. Pogarszanie warunków pracy i zamieszkania

 • Zlecanie zadań skrajnie różnych, nie powiązanych ze sobą
 • Odsunięcie od odpowiedzialnych i złożonych zadań
 • Zlecanie zadań nie mających znaczenia
 • Zlecanie zadań poniżej kwalifikacji
 • Wyrządzanie krzywd mających wpływ na efekt finansowy
 • Niszczenie dóbr materialnych w miejscu pracy i domu

 V. Bezpośrednie ataki na zdrowie

 • Zmuszanie do wyczerpującej pracy
 • Stosowanie pogróżek dotyczących przemocy fizycznej
 • Stosowanie (pozornie) niegroźnych aktów agresji dla zastraszenia
 • Nadużycia fizyczne
 • Przemoc seksualna

(http://www.lgrant.com/Mobbing-definiowanie-pojecia-i-rozwoj-badan)