Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

SZKOLENIA I KONFERENCJE

 

23-29.09.2016 Ustroń

VII Międzyokręgowe Seminarium zorganizowane przez Okręg Śląski ZNP "Przemoc psychiczna w miejscu pracy a stres i wypalenie zawodowe"   

24.09.2015  Kraków

„Mobbing, jako negatywne zjawisko występujące w szkołach i placówkach oświatowych”-konferencja zorganizowana przez ZG ZNP

18-20.09.2015  Zakopane

VI Międzyokręgowe Seminarium zorganizowane przez Okręg Śląski ZNP
„Mobbing - równe traktowanie w oświacie”

4-6.04.2014  Ustroń Jaszowiec

V Międzyokręgowe Seminarium zorganizowane przez Okręg Śląski ZNP
„ Jak skutecznie bronić się przed dyskryminacją”

28.03.2014  Warszawa

Debata „Naruszanie godności człowieka w miejscu pracy” zorganizowana przez OPZZ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26-28.11.2013; 5-7. 12. 2013; 9-11.01. 2014  Warszawa

Warsztaty „Naruszanie godności człowieka w miejscu pracy” zorganizowane przez OPZZ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12-14.04.2013  Ustroń Jaszowiec

IV Międzyokręgowe Seminarium zorganizowane przez Okręg Śląski ZNP
„Jak skutecznie bronić się przed mobbingiem”

20-22.04.2012  Ustroń Jaszowiec

III Międzyokręgowe Seminarium zorganizowane przez Okręg Śląski ZNP 
„Komunikacja, negocjacje i mediacje w oświacie a mobbing”

15-16.11.2011  Kraków

„Mobbing w białych rękawiczkach” Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

8-10.04.2011  Ustroń Jaszowiec

II Międzyokręgowe Seminarium zorganizowane przez Okręg Śląski ZNP 
„Stres, empatia, asertywność a mobbing”

22-23.04.2010  Ustroń Jaszowiec

I Międzyokręgowe Seminarium zorganizowane przez Okręg Śląski ZNP 
„Profilaktyka mobbingu”